Top 100 kunstverzamelaars

  Over de verschillende typen verzamelaars, hun motieven, interesses en hun daadwerkelijke aantal is in Nederland weinig bekend. Weliswaar is enige malen geprobeerd om dit onderwerp beter in kaart te brengen, maar de onderzoeken hebben niet geleid tot inzicht in de omvang en samenstelling van de verzamelingen.
Stichting Kunstweek heeft daar nu wel onderzoek naar gedaan. Het onderzoek duurde een half jaar. In eerste instantie zijn de kunstverzamelaars in kaart gebracht die ten minste vijf jaar achtereen kunst hebben gekocht en een verzameling hebben van meer dan vijftig werken met een totale waarde van minimaal 500.000 euro.

Nederland telt enkele honderden particuliere kunstverzamelaars waarvan de collectie voldoet aan voornoemde criteria. Veel meer verzamelaars zijn er met verzamelingen met een waarde tussen 100.000 en 500.000 euro. De onderzoekers schatten hun aantal op vijfhonderd à zevenhonderd. Van de verzamelaars met een verzameling tot een half miljoen is de meerderheid jonger dan 60 jaar. Bij de meer omvangrijke collecties zijn personen van 60 jaar en ouder verre in de meerderheid.

De meeste verzamelaars zijn ondernemers, juristen en medici. Ook vroeger waren dit veel voorkomende en belangrijke verzamelaars, die net zoals dezer dagen weer gebeurt, nogal eens hun eigen museum oprichtten. Voorbeelden daarvan zijn het Teylers Museum, Museum Boijmans van Beuningen en meer recent het Jan van der Togt Museum en het Museum Beelden aan Zee. Binnen enkele jaren zullen Joop van Caldenborgh, Hans Melchers en Jan van den Broek ieder een eigen museum openen.

Alle disciplines zijn in de collecties vertegenwoordigd, waaronder grafisch werk, glaswerk, keramiek, fotografie, video's, tekeningen, kleine tot zeer grote beelden, monumentaal werk, toegepaste kunst en uiteraard veel schilderijen.

Verzamelen blijkt voor veel verzamelaars een passie. De verzameling is in het algemeen samengesteld op basis van persoonlijke fascinatie, vaak gecombineerd met durf en impulsiviteit. Bij de grotere verzamelaars met beleid en bij de grootste verzamelingen zijn adviseurs betrokken. Verzamelaars blijken nogal eens eigenzinnige denkers en doeners, die in tegenstelling tot wat je zou mogen verwachten, lang niet altijd met hun collectie te koop lopen.

Toen het onderzoek startte, werd, om opgenomen te worden in de top 100, voor de waarde van de collectie als ondergrens 200.000 euro aangehouden. Vanwege het grote aantal collecties dat aan die norm voldeed, is gaande het onderzoek de minimum waarde naar 500.000 euro verhoogd. Tijdens het onderzoek werd ook steeds duidelijker dat de bepaling van de waarde geen sinecure was en de informatie over de waarde van een verzameling sterk kon verschillen, afhankelijk van de bron.

Veel onderzoek is aan de samenstelling van de top 100 vooraf gegaan. De vele contacten hebben vaak gedetailleerde informatie over de verzamelingen opgeleverd, die om meerdere redenen niet is vermeld. De namen van de meeste verzamelaars zijn in voorkomende gevallen slechts aangevuld met de huidige of voormalige professies van de verzamelaars en een signatuur van hun verzamelingen. Veel verzamelaars hebben hun vermeldingen geconfirmeerd, slechts enkelen hebben zich van de publicatie gedistantieerd. Zonder twijfel bevat de opsomming toch nog meerdere misvattingen. Maar de eerste editie is er.  Zoals ARTnews de belangrijkste kunstverzamelaars van de wereld publiceert, zo is nu de eerste editie van de belangrijkste Nederlandse kunstverzamelaars een feit.

Kunstweek zal volgend jaar een nieuwe, dan actuele, top 100 levende Nederlandse kunstverzamelaars publiceren, waarin de reacties op de nu bekend gemaakte opsomming verwerkt zullen worden.


Top 100 kunstverzamelaars

Partners

Organisaties die actief zijn op het terrein van (beeldende) kunst, zijn partner van het Nationaal Kunstplatform:

Nieuwsbrief

Het Nationaal Kunstplatform houdt u op de hoogte met zijn maandelijkse nieuwsbrief. Neem nu een kosteloos abonnement.

Kunstbeurzen

Nederland kent een groot aantal kunstbeurzen, waarvan de meeste jaarlijks plaatsvinden. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste Nederlandse kunstbeurzen.


Contact

Klik hier voor bezoek-, post- en
e-mailadres.

Nationaal Kunstplatform